สัมมนา "นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า"

 

SLG2551
 

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และห้องสมุดมารวย
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2551 เรื่อง
"นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า" ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศึกษาดูงานที่ DABT : DoubleA Book Tower เมืองหนังสือแห่งแรกของประเทศไทย ณ ถนนสาทร ในระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค.2551

 

อบรม "การวางแผนและใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด"

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมความรู้เรื่อง "การวางแผนและใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด" โดย รอง ผบ.รร.นร.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และคุณสลิล ศุภพฤกษพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องบรรยาย อาคารเรียน 6 ชั้น 5 ในวันที่ 25 ก.ค.2550

 

 

พิธีเปิดมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)

 

SET Corner
 

พิธีเปิดและรับมอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) โดย คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานมอบ และ รอง ผบ.รร.นร. เป็นประธานรับมอบ ณ ห้องสมุด รร.นร. ในวันที่ 13 ม.ค.2549

 

ศึกษาดูงาน ห้องสมุดมารวย

 

ศึกษาดูงาน ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 29 ส.ค.2548

 
maruey

 

CD : Dr.Sax Chamber Orchestra

 

 

CD : Dr.Sax Chamber Orchestra

 

โครงการพัฒนาความรู้ระดับอุดมศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุณามอบซีดี Dr.Sax Chamber Orchestr ให้แก่ห้องสมุดมาดำเนินการจำหน่าย เพื่อนำรายได้มาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

การจำหน่ายซีดี วงด็อกเตอร์แซก แซมเบอร์ ออเคสตร้า **ในราคา 99 บาท**

สนใจติดต่อซื้อได้ที่ :

- ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ (อาคาร 6 ชั้น 3) โทร.02-475-7414, 02-475-3838
- ร้านสวัสดิการ โรงเรียนนายเรือ (อาคารกองบัญชาการ) โทร.02-475-3950

 

 

 

 

 

 

maruey
 
 
     

      settrade    

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.0-2475-7414 หรือ 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11

: rtna.edu.lib@gmail.com

 

web counter
counters : 01/06/2008