Suneeporn

 

น..หญิง สุณีพร อมตพร
หัวหน้าแผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.
 

Thongchai
.. ʹ
·øá
Шแผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.
..˭ԧ ó ѭѾ
óѡ
Шแผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

Chalothorn
Ittidech
พ.จ..ชโลทร แจ่มกระจ่าง
เจ้าหน้าที่ͧش
แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.
...Էപ ɰ
˹ҷͧش
แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

Phanprapa
Paweetida
จ..หง รรรา ุมาก
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.
น.ส.ճԴ ѵ
˹ҷ÷ (óѡ)
แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

 

204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร.0-2475-7414, 0-2475-3862 กด 0 หรือ 11